Список українофілів і осіб, що належать до українських революційних партій, серед яких М. Міхновський, підготовлений Харківським губернським жандармським управлінням. 1916 р.

Список українофілів і осіб, що належать до українських революційних партій, серед яких М. Міхновський, підготовлений Харківським губернським жандармським управлінням. 1916 р.

ЦДІАК України. Ф. 336. Оп. 4. Спр. 37. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту