52-1-22-3566-069_1.jpg

Аналітичний огляд стану енергетики України і шляхів зменшення її впливу на навколишнє середовище, складений Міністерством енергетики та електрифікації України та надісланий до Верховної Ради України та Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики. 3 червня 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3566. Арк. 65 — 69, 73 - 75.

Leave a Comment

Перейти до вмісту