Постанова Кабінету Міністрів України № 1059 “Про забезпечення виконання невідкладних заходів щодо подолання гіперінфляції в Україні”. 25 грудня 1993 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1059 "Про забезпечення виконання невідкладних заходів щодо подолання гіперінфляції в Україні". 25 грудня 1993 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 3154, арк. 1

Leave a Comment