Доповідь співробітника Міністерства [преси і пропаганди] УНР М. Балицького Голові Ради Народних Міністрів УНР про створення «Всеукраїнського державного народного видавництва». 5 червня 1920 р.

Доповідь співробітника Міністерства [преси і пропаганди] УНР М. Балицького Голові Ради Народних Міністрів УНР про створення «Всеукраїнського державного народного видавництва». 5 червня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 292. Арк. 65зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту