Рахунки Товариства “Тарфененко і Самоненко” Українській Центральній Раді за канцелярське приладдя. 6 березня 1918 р.

Рахунки Товариства “Тарфененко і Самоненко” Українській Центральній Раді за канцелярське приладдя. 6 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 76. Арк. 199

Leave a Comment

Перейти до вмісту