Лист Президії Національної Ради і Ради Державних Секретарів ЗУНР Директорії УНР про затвердження передвступного договору про злуку між ЗУНР та УНР від 1 грудня 1918 р. 16 січня 1919 р.

Лист Президії Національної Ради і Ради Державних Секретарів ЗУНР Директорії УНР про затвердження передвступного договору про злуку між ЗУНР та УНР від 1 грудня 1918 р. 16 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту