Лист академіка Д. Багалія Народному комісару освіти Української СРР Г. Гриньку про необхідність увічнення пам’яті українського філософа Г. Сковороди у зв’язку з 200-річним ювілеєм від дня народження. 24 січня 1922 р.

Лист академіка Д. Багалія Народному комісару освіти Української СРР Г. Гриньку про необхідність увічнення пам'яті українського філософа Г. Сковороди у зв'язку з 200-річним ювілеєм від дня народження. 24 січня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 5 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту