Обіжник центрального комітету Української селянської спілки до всіх українських селянських спілок про збір коштів на організацію Українських Установчих зборів. 10 грудня 1917 р.

Обіжник центрального комітету Української селянської спілки до всіх українських селянських спілок про збір коштів на організацію Українських Установчих зборів. 10 грудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2492, оп. 1, спр. 1, арк. 56

Leave a Comment