Копія листа Театрального відділу Генерального секретарства освітніх справ голові “Вільного козацтва” про надання приміщень. 14 січня 1918 р.

Копія листа Театрального відділу Генерального секретарства освітніх справ голові “Вільного козацтва” про надання приміщень. 14 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2581. Оп. 1. Спр. 199. Арк. 18зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту