Список членів Товариства допомоги емігрантам з України у Львові, які отримали сорочки. 29 грудня 1922 р.

Список членів Товариства допомоги емігрантам з України у Львові, які отримали сорочки. 29 грудня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3566. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 291зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту