Фотокартка А. Жука, якому 1 липня 1920 р. виповнилося 40 років. 1939 р.

Фотокартка А. Жука, якому 1 липня 1920 р. виповнилося 40 років. 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3807. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 147

Leave a Comment

Перейти до вмісту