Указ Президента України Л. Кравчука № 215/93 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації економічної та політичної ситуації в Україні». 16 червня 1993 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 215/93 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації економічної та політичної ситуації в Україні». 16 червня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 150. Арк. 244

Leave a Comment

Перейти до вмісту