Привітання від Української Центральної Репрезентації в Аргентині Президента України з прийняттям Конституції України. 1 липня 1996 р.

Привітання від Української Центральної Репрезентації в Аргентині Президента України з прийняттям Конституції України. 1 липня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1035. Арк. 170

Leave a Comment

Перейти до вмісту