Лист Комітету співробітників Міністерства внутрішніх справ УНР Виборчому бюро про байдужість співробітників до громадської роботи та необхідність присутності всіх співробітників МВС УНР на загальних зборах. 8 квітня 1918 р.

Лист Комітету співробітників Міністерства внутрішніх справ УНР Виборчому бюро про байдужість співробітників до громадської роботи та необхідність присутності всіх співробітників МВС УНР на загальних зборах. 8 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 799. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 102

Leave a Comment

Перейти до вмісту