Копія телеграми Волинської філії Українського національного союзу до Голови Директорії УНР В. Винниченка про голод та пошесть тифу, “іспанки” та скарлатини в повітах Волині. Січень 1919 р.

Копія телеграми Волинської філії Українського національного союзу до Голови Директорії УНР В. Винниченка про голод та пошесть тифу, "іспанки" та скарлатини в повітах Волині. Січень 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1035. Оп. 1. Спр. 119. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту