Прибирання архівосховища. 1920-1930-ті роки.

Прибирання архівосховища. 1920-1930-ті роки.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 982. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту