Розклад лекцій у Спільній юнацькій школі. Лютий 1923 р.

Розклад лекцій у Спільній юнацькій школі. Лютий 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 316. Арк. 111

Leave a Comment

Перейти до вмісту