Доповідна записка Міністра фінансів УД А. Ржепецького Раді Міністрів УД щодо основних положень законопроєкту про державну українську грошову одиницю. Жовтень 1918 р.

Доповідна записка Міністра фінансів УД А. Ржепецького Раді Міністрів УД щодо основних положень законопроєкту про державну українську грошову одиницю. Жовтень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту