52Брошура “Пластові табори”, м. Львів. 1929 р.

52Брошура “Пластові табори”, м. Львів. 1929 р.

ЦДАВО України. Ф. 4016. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 98зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту