План діяльності Архівно-бібліотечного відділу Секретарства освіти, складений О. Грушевським. Жовтень 1917 р.

План діяльності Архівно-бібліотечного відділу Секретарства освіти, складений О. Грушевським. Жовтень 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2581, оп. 1, спр. 12, арк. 21зв.-22.

Leave a Comment

Перейти до вмісту