Лист Міністра єврейських справ УНР П. Красного Державному секретарю УНР про направлення законопроєкту щодо надання Міністру єврейських справ права призначення строків виборів до єврейських громадських рад, законопроєкт, проєкт постанови та пояснювальна записка до нього. 16 вересня 1919 р.

Лист Міністра єврейських справ УНР П. Красного Державному секретарю УНР про направлення законопроєкту щодо надання Міністру єврейських справ права призначення строків виборів до єврейських громадських рад, законопроєкт, проєкт постанови та пояснювальна записка до нього. 16 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 65

Leave a Comment

Перейти до вмісту