Видавання довідок. 1930-ті роки.

Видавання довідок. 1930-ті роки.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 982. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту