Постанова Директорії Української Народної Республіки про видачу одноразової допомоги евакуюваним службовцям центральних і місцевих установ на придбання одягу і допомоги родинам, а також іншим службовцям центральних і місцевих установ у зв’язку з підвищенням цін, ухвалена Радою Народних Міністрів. 12 листопада 1919 р.

Постанова Директорії Української Народної Республіки про видачу одноразової допомоги евакуюваним службовцям центральних і місцевих установ на придбання одягу і допомоги родинам, а також іншим службовцям центральних і місцевих установ у зв’язку з підвищенням цін, ухвалена Радою Народних Міністрів. 12 листопада 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту