Лист Л. Старицької-Черняхівської Головноупрявляючому мистецтв і національної культури про негайне вирішення питання передачі Київського оперного театру в оренду Головному управлінню мистецтв і національної культури для організації Державної української опери. 7 листопада 1918 р.

Лист Л. Старицької-Черняхівської Головноупрявляючому мистецтв і національної культури про негайне вирішення питання передачі Київського оперного театру в оренду Головному управлінню мистецтв і національної культури для організації Державної української опери. 7 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 19зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту