53.1_2192-2-14-17.jpg

Організаційний статут Надзвичайної дипломатичної місії Української Національної Ради Східної Галичини до З’єднаних Держав Америки. 31 травня 1921 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 14. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту