Лист Держплану УРСР до Ради Міністрів УРСР про розробку схеми розміщення АЕС на території Української РСР. 18 квітня 1980 р.

Лист Держплану УРСР до Ради Міністрів УРСР про розробку схеми розміщення АЕС на території Української РСР. 18 квітня 1980 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 14. Спр. 3975. Арк. 111

Leave a Comment

Перейти до вмісту