Доповідь Начальника Кам’янецької пішої юнацької школи М. Шаповала Голові Української військової ліквідаційної місії у м. Варшаві про неправомірне відбирання приватних речей та роззброєння старшин і юнаків школи польськими жовнірами під час переходу р. Збруч та фіксування правопорушень. 22 грудня 1920 р.

Доповідь Начальника Кам’янецької пішої юнацької школи М. Шаповала Голові Української військової ліквідаційної місії у м. Варшаві про неправомірне відбирання приватних речей та роззброєння старшин і юнаків школи польськими жовнірами під час переходу р. Збруч та фіксування правопорушень. 22 грудня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2372. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 179 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту