Лист Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до Кабінету Міністрів України про стан оздоровлення дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 3 червня 1999 р.

Лист Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до Кабінету Міністрів України про стан оздоровлення дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 3 червня 1999 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 7832. Арк. 54

Leave a Comment