53.2_3192-2-14-18.jpg

Організаційний статут Надзвичайної дипломатичної місії Української Національної Ради Східної Галичини до З’єднаних Держав Америки. 31 травня 1921 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 14. Арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту