Про необхідність скликання Установчих зборів – з бюлетеню «Вісти краєвої преси» Міністерства державного писаря УНР. 6 квітня 1918 р.

Про необхідність скликання Установчих зборів - з бюлетеню «Вісти краєвої преси» Міністерства державного писаря УНР. 6 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3006. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 16зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту