Світлина юнака Спільної юнацької школи Петра Головка. З посвідчення іноземця, який користується правом притулку в Польщі. 1923 р.

Світлина юнака Спільної юнацької школи Петра Головка. З посвідчення іноземця, який користується правом притулку в Польщі. 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 2292. Оп. 2. Спр. 94. Арк. 15зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту