Перелік музичних творів Павла Сениці.

Перелік музичних творів Павла Сениці.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 255. Арк. 21зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту