Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка”, додаток № 3 до Указу Президента України № 1228/99 “Про Національну премію України імені Тараса Шевченка” від 27 вересня 1998 р. 27 вересня 1998 р.

Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка”, додаток № 3 до Указу Президента України № 1228/99 “Про Національну премію України імені Тараса Шевченка” від 27 вересня 1998 р. 27 вересня 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233, Оп. 2. Спр. 2439. Арк. 10

Leave a Comment