Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів на утримання Стрілецької бригади в Чехії. 5 квітня 1920 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування коштів на утримання Стрілецької бригади в Чехії. 5 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 83. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту