Список кандидатів до Установчих зборів по Полтавському виборчому округу від блоку Українських національно-республіканських груп і організацій. [1917].

Список кандидатів до Установчих зборів по Полтавському виборчому округу від блоку Українських національно-республіканських груп і організацій. [1917].

Державний архів Полтавської області. Ф. 1066. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту