Інформаційне зведення про голод в Україні, Кубані та Кавказі. 5 серпня 1932 р.

Інформаційне зведення про голод в Україні, Кубані та Кавказі. 5 серпня 1932 р.

ЦДАВО України. Ф. 1876. Оп. 1. Спр. 18. Арк. 28.

Leave a Comment

Перейти до вмісту