Витяг з протоколу засідання УЦР про ухвалення постанови про асигнування 2 мільйонів карб. Головній комісії у справах виборів до Українських Установних зборів. 14 січня 1918 р.

Витяг з протоколу засідання УЦР про ухвалення постанови про асигнування 2 мільйонів карб. Головній комісії у справах виборів до Українських Установних зборів. 14 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2209. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 52

Leave a Comment