Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 30/94-рп «Про заходи щодо проведення Міжнародного конгресу «За світ без екстремізму і фашизму». 20 квітня 1994 р.

Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 30/94-рп «Про заходи щодо проведення Міжнародного конгресу «За світ без екстремізму і фашизму». 20 квітня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 386. Арк. 32

Leave a Comment

Перейти до вмісту