Постанова Кабінету Міністрів України № 896 “Про затвердження Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”)”. 3 листопада 1993 р.

Постанова Кабінету Міністрів України № 896 "Про затвердження Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”)". 3 листопада 1993 р.

ЦДАВО України, ф. 2, оп. 15, спр. 3146, арк. 74

Leave a Comment