Про відновлення діяльності Малої Ради Міністрів та її статут. З протоколу засідання Малої Ради Міністрів УНР. 10 квітня 1921 р.

Про відновлення діяльності Малої Ради Міністрів та її статут. З протоколу засідання Малої Ради Міністрів УНР. 10 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 82. Арк. 21

Leave a Comment