54_2192-2-10-27_.jpg

Уповноваження, видане Президентом Галицької Української Національної Ради Євгеном Петрушевичем Представнику Галицької Республіки у Вашингтоні Л. Цегельському. 31 травня 1921 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 10. Арк. 27 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту