Про незгоду більшості членів наради щодо термінового впровадження Закону УНР про українську грошову одиницю. З доповідної записки Міністра фінансів УНР Б. Мартоса Раді Міністрів УНР. Не раніше 3 січня 1919 р.

Про незгоду більшості членів наради щодо термінового впровадження Закону УНР про українську грошову одиницю. З доповідної записки Міністра фінансів УНР Б. Мартоса Раді Міністрів УНР. Не раніше 3 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 25зв.

Leave a Comment