Посвідчення військового інваліда Т. Нетреби, видане Спілкою військових інвалідів у таборі Щипйорно. 23 грудня 1923 р.

Посвідчення військового інваліда Т. Нетреби, видане Спілкою військових інвалідів у таборі Щипйорно. 23 грудня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3523. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 28зв.

Leave a Comment