Пропозиції Президента України В. Ющенка до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів». 1 листопада 2005 р.

Пропозиції Президента України В. Ющенка до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів». 1 листопада 2005 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 7452. Арк. 111

Leave a Comment

Перейти до вмісту