Постанова Ради Народних Міністрів УНР про передачу Київського центрального архіву давніх актових книг у відання Головного управління мистецтв та національної культури. 8 лютого 1919 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про передачу Київського центрального архіву давніх актових книг у відання Головного управління мистецтв та національної культури. 8 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1062. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 36

Leave a Comment

Перейти до вмісту