Фотокартка та автобіографія А. Лівицького, надіслані на прохання Державного Українського університету у Кам’янці для зберігання. 19, 26 січня 1920 р.

Фотокартка та автобіографія А. Лівицького, надіслані на прохання Державного Українського університету у Кам'янці для зберігання. 19, 26 січня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 5, 58-60азв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту