Постанова Директорії Української Народної Республіки про тимчасовий штатний розклад платні урядовим особам центральних установ Української Народної Республіки на час перебування цих установ при ставці Головного Отамана військ Української Народної Республіки. 16 грудня 1919 р.

Постанова Директорії Української Народної Республіки про тимчасовий штатний розклад платні урядовим особам центральних установ Української Народної Республіки на час перебування цих установ при ставці Головного Отамана військ Української Народної Республіки. 16 грудня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 29

Leave a Comment

Перейти до вмісту