Оголошення Міністра фінансів УНР Б. Матроса про негативні наслідки обігу російських грошей на території України та використання українських грошових знаків. 10 червня 1919 р.

Оголошення Міністра фінансів УНР Б. Матроса про негативні наслідки обігу російських грошей на території України та використання українських грошових знаків. 10 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2208. Оп 1. Спр. 141. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту