Про створення комісії з обліку військово-морського майна. З наказу Головної команди Війська УНР. 21 травня 1920 р.

Про створення комісії з обліку військово-морського майна. З наказу Головної команди Війська УНР. 21 травня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2537. Оп. 2. Спр. 93. Арк. 4зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту