Про відповідальність за примусову купівлю скоту та коней у населення тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Армії УНР. 4 квітня 1920 р.

Про відповідальність за примусову купівлю скоту та коней у населення тощо. З наказу по Запорізькій збірній дивізії Армії УНР. 4 квітня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3172. Оп. 1. Спр. 44. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту